Kunnskap/utvikling/Psyke

Lysterapi/Lysbehandling

Fagansvarleg avdeling: Psykiatrisk

Lysbehandling mot søvnproblemer

Sola gir liv og energi til alle levande vesen. Vi som bur langt mot nord er vant til mindre dagslys om vinteren. Mange slit likevel med lite energi, trøttheit og søvnproblem. Behandling med dagslyslampe kan i slike tilfelle være nyttig.

Lys er ein av dei viktigaste faktorane som påvirka døgnrytmen vår. Når augene vert eksponert for dagslys, blir produksjonen av melatonin registrert. Dette stoffet er viktig for vår indre biologiske klokke som stille inn kroppen på natt og dag. Dersom melatoninproduksjonen blir forstyrra kan dette resultere i døgnrytmeforstyrrelsar og problem med søvn.

Dei som har søvnproblemer blir anbefalt å få mykje dagslys, helst så tidlig på dagen som mogleg. Slik føler ein seg meir opplagt på dagtid, og ein blir trøytt og søvnig når kvelden kjem. Dersom du ikkje har moglegheit for å være mykje ute i dagslys, kan ein dagslyslampe være eit godt alternativ. Det fins flere ulike typer på markedet, men felles for de alle er at lyset etterlignar den same frekvensen som normalt dagslys. Andre lyskilder som solarium eller vanlege lyspærer har ikke like god effekt.

Nasjonalt kompetansesenter på søvnsykdommer i Bergen har kompteanse på dette området .

https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommer-sovno

Type lampe som dei anb er Philips HF 3419/01

Helseforetaka dekker dagslyslampe til slikt formål etter søknad frå psykiater

ArtikkelnummerVarenamnStr/TypeForpakningNormal utleveringsmengde, 4 vekers forbruk
– Ikkje lagervareDagslyslampestk1 stk