6) Hud vev sår

Silikongelplater og tubigripp til pasientar med brannskade.

Andre produkt blir ikkje dekka under denne kategorien

Aktuelle artiklar  – rekvirent kan velje blant:

ArtikkelnummerVarenamnStr/TypeForpakningNormal utleveringsmende, 4 vekers forbruk