jon.erik.skei

Fraktrefusjon ved transport av legemidlar

Det er eit skilje mellom refusjonane Legemiddelverket er ansvarleg for (Blå-reseptordninga) og det Helseføretaka er ansvarleg for (H-respt-ordninga) Legemiddeldefinisjon Retningslinjer for fraktrefusjon 2019 Fraktrefusjonsordninga gjeld sending av legemiddel til pasientar som har lang veg til næraste apotek eller er for sjuke til å reise til apotek. Det er Statenslegemiddelverk som administrerer regelverket. Frå 01.01.2017 gjeld …

Fraktrefusjon ved transport av legemidlar Les mer »

Telemedisin, plattformar

Når det er snakk om telemedisin, tenkar ein vanlegvis på videokommunikasjon/videokonferanse – videosamtale. P.t. kan ein gjennomføre videosamtale mellom videostudio, PC, mobil og nettbrett.  Det er no lagt til rette for bruk av videosamtale ved bruk av vanlege nettlesarar (Edge, Chrome, Opera, Safari) Men – det er eit forhold ein aldri må gløyme : sjølv …

Telemedisin, plattformar Les mer »

Oppfølging og drift av medisinske heimebehandlingstiltak

Når eit medisinsk heimebehandlingstiltak er sett i verk, kjem ein over i ein driftsperiode der pasientane, eventuelt via pårørande eller primærhelsetenesta, må ta meir ansvar for sin eigen situasjon.  Dette gjeld m.a. : Bestilling av nødvendig medisinsk forbruksmateriell. kontakte MEDHB/MTA ved tekniske problem. Kontakte MEDHB eller klinisk avdeling ved spørsmål om bruk av utstyr. Føresetnad for at pasienten skal …

Oppfølging og drift av medisinske heimebehandlingstiltak Les mer »