Avdelingar og tiltaksansvar

(Ikkje gjennomarbeida)

Det medisinske fagansvare blir ivareteke av personelle med spesialkompetanse, og skal fungere som ressurspersonar for alle avdelingar. Fagansvaret for dei ulike medisinske heimebehandlingstiltaka er fordelt slik

Referanse til kvalitetssikringshandboka