Barneavdelinga

Behandlingshjelpemiddel

 • Apnòealarm
 • BiPAP
 • CGM (kontinuerleg vevsglukose-målar)
 • CPAP
 • Diettvekt
 • Ernæringspumpe
 • Freykaspute
 • Inhalasjonsapparat
 • Insulinpumper
 • Kilepute/skråpute
 • Lommespirometer
 • Mobilseringskile/pølle
 • Oksygenutstyr
 • Pulsoksymeter
 • Sprøytepumper, til brukarar med hypogammaglobulinemi, dvs. immunsvikt med manglande evne til eigen produksjon og smertepumpe
 • Sugeapperat
 • Ventilasjonsbag

Forbruksmateriell

 • intravenøs og parenteral ernæring
 • sondeernæring
 • tracheostomi hos multifunksjonshemma barn