Barneavdelinga

Behandlingshjelpemiddel

  • Apnòealarm
  • BiPAP
  • CGM (kontinuerleg vevsglukose-målar)
  • CPAP
  • Diettvekt
  • Ernæringspumpe
  • Freykaspute
  • Inhalasjonsapparat
  • Insulinpumper
  • Kilepute/skråpute
  • Lommespirometer
  • Mobilseringskile/pølle
  • Oksygenutstyr
  • Pulsoksymeter
  • Sprøytepumper, til brukarar med hypogammaglobulinemi, dvs. immunsvikt med manglande evne til eigen produksjon og smertepumpe
  • Sugeapperat
  • Ventilasjonsbag

Forbruksmateriell

  • intravenøs og parenteral ernæring
  • sondeernæring
  • tracheostomi hos multifunksjonshemma barn