Kategori: Behandlingshjelpemiddelordninga

Fraktrefusjon ved transport av legemidlar

Det er eit skilje mellom refusjonane Legemiddelverket er ansvarleg for (Blå-reseptordninga) og det Helseføretaka er ansvarleg for (H-respt-ordninga) Legemiddeldefinisjon Retningslinjer for fraktrefusjon 2019 Fraktrefusjonsordninga gjeld sending av legemiddel til pasientar som har lang veg til næraste apotek eller er for sjuke til å reise til apotek. Det er Statenslegemiddelverk som administrerer regelverket. Frå 01.01.2017 gjeld …

Fraktrefusjon ved transport av legemidlar Les mer »

Oppfølging og drift av medisinske heimebehandlingstiltak

Når eit medisinsk heimebehandlingstiltak er sett i verk, kjem ein over i ein driftsperiode der pasientane, eventuelt via pårørande eller primærhelsetenesta, må ta meir ansvar for sin eigen situasjon.  Dette gjeld m.a. : Bestilling av nødvendig medisinsk forbruksmateriell. kontakte MEDHB/MTA ved tekniske problem. Kontakte MEDHB eller klinisk avdeling ved spørsmål om bruk av utstyr. Føresetnad for at pasienten skal …

Oppfølging og drift av medisinske heimebehandlingstiltak Les mer »

Oksygenkonsentrator, generelt forbruksmateriell

Artikkelnummer Utstyr Type/størelse Forpakning Nød 129 0160 Oksygen tilførselsslange – Bærbart/Impuls 15,2 m 1 stk Nød 129 0159 Oksygen tilførselsslange – bærbart/Impuls 7,6 m 1 stk Nød  129443 Nasebriller  Nød 12441 Swivel-mellomstykke,koblingsadapter svingbar– Bærbart/Impuls 25 stk pr krt Nød 12443 Kateter O2 nase, enkel voksen str 4 2,1 m 50 stk pr krt Nød 14440 …

Oksygenkonsentrator, generelt forbruksmateriell Les mer »

Telemedisin

Telemedisin omfattar alle tiltak knyta til medisinsk oppfølging av pasientar på avstand.  Dette kan vere i form av tradisjonell videokonferanse……. ……… eller i form av innhenting av fysiologiske parametrar eller eigenevaluering frå pasienten når pasienten er i behandling utanfor sjukehuset: Telemedisinske plattformar Døme på telemedisinske bruksområde

Gjeldande innkjøpsavtalar innan området medisinsk heimebehandling

Innan medisinsk heimebehandling gjer ein hovudsakleg bruk av nasjonale rammeavtaler, men og enkelte regionale avtaler. Samla oversikt over avtalar for kjøp av behandlingshjelpemidler Avtalene er oppretta etter gjennomførte anskaffingssprosessar i regi av Sykehusinnkjøp. Følgjande områder er dekka av avtaler Apnoeskinne Dialyse og dialysevæske Ernæring, Gastrostomi, Enfit-sprøyter Inhalasjonsutstyr Inkontinensbehandling, Elektrostimulator og Biofeedback Insulinutstyr, Diasend Lymfødem,. kompresjonsplagg …

Gjeldande innkjøpsavtalar innan området medisinsk heimebehandling Les mer »

Iverksetting av medisinsk heimebehandling

Hovudpunkt: Skriving av spesifisert søknad om behandlingshjelpemiddel, basert på diagnose (ICD10-kodet) Handsaming av søknad (Medisinsk heimebehandling – MEDHB),  iverksetting av godkjente søknadar : Knyte eventuelt medisinsk teknisk utstyr til pasient (MTA) Organisering av sending, og utlevering av utstyr og forbruksmateriell (Forsyningsavdelinga/MEDHB) Opplæringsansvarleg : rekvirerande eining Referanse til EK-handboka: “Informasjon om utlån av behandlingshjelpemiddel “ “Rekvirering …

Iverksetting av medisinsk heimebehandling Les mer »