Kommunikasjon / sansar

Taleventil og taleprotesar Vedtaksgrunnlag frå HOD Taleventilar og taleproteser for tracheostomerte er dekka av ordninga for behandlingshjelpemidlar.  Dette er ein type varer det går svært lite av, så dette ligg ikkje inne som lagervare.  Ved behov for slikt utstyr må ein difor pårekne 3 – 5 dagars leveringstid frå leverandør. Det finst ulike fabrikat i …

Kommunikasjon / sansar Les mer »