Lymfeødem

Lymfødem skuldast redusert transportkapasitet i lymfesystemet. Det medfører at lymfevæske vil sive ut i vevet og gi hevelse. Vi skil mellom lipo, primært (arv) og sekundært (på grunn av underliggende sjukdom) lymfødem. Lymfødem er en varig tilstand, og det finst ingen helbredande behandling. Hovedbehandlinga er massasje utført av fysioterapeuter med spesialutdannelse, bruk av elastiske bandasjer …

Lymfeødem Les mer »