Litt om standardar og omgrep brukt i samband med medisinsk forbruksmateriell

ENLock vs ENFit

Nutricia Youtube-video

ENFit VS Nutrisafe(C)2 (Sikker tilkopling)

ENFit er ein standard brukt for kopling av ernæringsmateriell – tilpassa vaksne

Nutrisafe2, også kalla “sikker tilkopling”, er tilpassa neonatale, preamature og fortidleg fødte born, og har eit noko mindre lumen.