Fagansvarlege i Helse Førde – avdelingssortert

Oversikta under viser kva avdeling i Helse Førde som er fagansvarlege for ulike tiltak, og kva arbeidsgruppe i Dips som kan brukast for å kome i dialog med dei:

TiltakAvdelingArbeidsgruppe i Dips –  “Gul lapp”
SugeapparatANRRSO Før Fysio kontor
FreykasputeBarn.pol 
Kilepute/skråputeBarn.pol 
BT-apparat, StetoskopDialyse SO Før MED PD Pleiepersonell poliklinikk
Tubigrip og silikongelplasterHUS brannskade 
Forbruksmateriell v/tracheostomi, barnIntensiv 
Rensebørste for kanyleIntensiv 
RespiratorIntensiv 
BiofeedbackapparatKir.avdSO Før Kir Poliklinikk kontor
Forbruksmateriell v/gastrostomiKir.polSO Før Kir Poliklinikk kontor
Infusjonspumpe ernæringKir.polSO Før Kir Poliklinikk kontor
SondeernæringKir.polSO Før Kir Poliklinikk kontor
ElektrostimulatorKlinisk fysioterapi og forebyggingSO Før Fysio kontor
HostemaskinKlinisk fysioterapi og forebyggingSO Før Fysio kontor
KompresjonsplaggKlinisk fysioterapi og forebyggingSO Før Fysio kontor
Nervestim, TENSKlinisk fysioterapi og forebyggingSO Før Fysio kontor
Pulsator med mansjettKlinisk fysioterapi og forebyggingSO Før Fysio kontor
RMT-masker, Mini peepKlinisk fysioterapi og forebyggingSO Før Fysio kontor
Forbruksmateriell v/epiduralkatKreft avd/polSO Før Kre Innlegging Kontor
Forbruksmateriell v/parent ernæringKreft avd/polSO Før Kre Innlegging Kontor
Infusjonspumpe smerteKreft avd/polSO Før Kre Innlegging Kontor
SVKKreft avd/polSO Før Kre Innlegging Kontor
SprøytepumpeKreft.polSO Før Kre Innlegging Kontor
Drenasjeutstyr/ pleuraexMed.polSO Før Med Lunge Pleiepersonell Poliklinikk 
InhalasjonsapparatMed.polSO Før Med Lunge Pleiepersonell Poliklinikk 
INRMed.polSO Før Med Lunge Pleiepersonell Poliklinikk 
Insulinpumper/ dia-utstyrMed.polSO Før Med Lunge Pleiepersonell Poliklinikk 
LommespirometerMed.polSO Før Med Lunge Pleiepersonell Poliklinikk 
OksygenbehandlingMed.polSO Før Med Lunge Pleiepersonell Poliklinikk 
PulsoksymeterMed.polSO Før Med Lunge Pleiepersonell Poliklinikk 
Digital diettvektMTA 
Heimedialyse PD-polSO Før Med PD Pleiepersonell Poliklinikk 
Infusjonspumpe Rekvirerande-avd 
ApnoeskinnerSøvnlab SO Før ØNH SøvnLab Pleiepersonell sengepost
C-pap, B-papSøvnlab,
Med.pol
SO Før ØNH SøvnLab Pleiepersonell sengepost
SO Før Med Lunge Pleiepersonell Poliklinikk 
LuftfukterØNH