Fagansvarlege i Helse Førde – tiltakssortert

Oversikta under viser kva avdeling i Helse Førde som er fagansvarlege for ulike tiltak, og kva arbeidsgruppe i Dips som kan brukast for å kome i dialog med dei:

TiltakAvdelingArbeidsgruppe i Dips –  “Gul lapp”
ApnoeskinnerSøvnlabSO Før ØNH SøvnLab Pleiepersonell sengepost
BiofeedbackapparatKir.avdSO Før Kir Poliklinikk kontor
BT-apparat, StetoskopDialyseSO Før MED PD Pleiepersonell poliklinikk
C-pap, B-papSøvnlab,
Med.pol
SO Før ØNH SøvnLab Pleiepersonell sengepost
SO Før Med Lunge Pleiepersonell Poliklinikk 
Digital diettvektMTA
Drenasjeutstyr/ pleuraexMed.polSO Før Med Lunge Pleiepersonell Poliklinikk 
ElektrostimulatorKlinisk fysioterapi og forebyggingSO Før Fysio kontor
Forbruksmateriell v/epiduralkatKreft avd/polSO Før Kre Innlegging Kontor
Forbruksmateriell v/gastrostomiKir.polSO Før Kir Poliklinikk kontor
Forbruksmateriell v/parent ernæringKreft avd/polSO Før Kre Innlegging Kontor
Forbruksmateriell v/tracheostomi, barnIntensiv
FreykasputeBarn.pol
Heimedialyse PD-polSO Før MED PD Pleiepersonell poliklinikk
HostemaskinKlinisk fysioterapi og forebyggingSO Før Fysio kontor
Infusjonspumpe Rekvirerande-avd
Infusjonspumpe ernæringKir.polSO Før Kir Poliklinikk kontor
Infusjonspumpe smerteKreft avd/polSO Før Kre Innlegging Kontor
InhalasjonsapparatMed.polSO Før Med Lunge Pleiepersonell Poliklinikk 
INRMed.polSO Før Med Lunge Pleiepersonell Poliklinikk 
Insulinpumper/ dia-utstyrMed.polSO Før Med Lunge Pleiepersonell Poliklinikk 
Kilepute/skråputeBarn.pol
KompresjonsplaggKlinisk fysioterapi og forebyggingSO Før Fysio kontor
LommespirometerMed.polSO Før Med Lunge Pleiepersonell Poliklinikk 
LuftfukterØNH
Nervestim, TENSKlinisk fysioterapi og forebyggingSO Før Fysio kontor
OksygenbehandlingMed.polSO Før Med Lunge Pleiepersonell Poliklinikk 
Pulsator med mansjettKlinisk fysioterapi og forebyggingSO Før Fysio kontor
PulsoksymeterMed.polSO Før Med Lunge Pleiepersonell Poliklinikk 
Rensebørste for kanyleIntensiv
RespiratorIntensiv
RMT-masker, Mini peepKlinisk fysioterapi og forebyggingSO Før Fysio kontor
SondeernæringKir.polSO Før Kir Poliklinikk kontor
SprøytepumpeKreft.polSO Før Kre Innlegging Kontor
SugeapparatANRRSO Før Fysio kontor
SVKKreft avd/polSO Før Kre Innlegging Kontor
Tubigrip og silikongelplasterHUS brannskade