Forstøverapparat, div. forbruksmateriell

Artikkel nummerUtstyrType/strForpakkningutlevering
Nød 12445Kateter O2nase str. 7
Barn
1,2 m
129 0165Innospire GO(bærbart/reiseforstøvarapparat)
Nød 0238
NebulAir Plus(stasjonært Forstøverapparat
129 0165Forstøvarbeger/Medisinbeger RF7-plus50 stk pr pk
129 0166Slange NebulAir plus2 m25 stk pr pk
1290167
Filter NebulAit pluss (Inntak)
50 stk pr pk
129 0168
Forstøverbeger/medisinbeger m/ventilasjonsfilter RF6 pluss
129 0169Filterhus m/filter-Bakteriefilter10 stk pr pk
129 0196/335273 RF7Munnstykke RF7 plus50 stk pr pk