Fraktrefusjon ved transport av legemidlar

Det er eit skilje mellom refusjonane Legemiddelverket er ansvarleg for (Blå-reseptordninga) og det Helseføretaka er ansvarleg for (H-respt-ordninga)

Fraktrefusjonsordninga gjeld sending av legemiddel til pasientar som har lang veg til næraste apotek eller er for sjuke til å reise til apotek.

Det er Statenslegemiddelverk som administrerer regelverket.

Frå 01.01.2017 gjeld fraktrefusjonsordninga sending av legemiddel i desse gruppene:
• allmenfarlege og smittsomme sjukdommar
• immunsvikt
• cystisk fibrose
• spesialproduserte legemiddel med kort haldbarheit
• faktorkonsentrat til personar med alvorleg blødarsjukdom

Frakten av slike legemiddel vert dekka 100%. Apoteka sett fram krav på vegner av pasientane.