Medisinsk heimebehandling spesialisthelseteneste heime behandlingshjelpemiddel

Det er spesialisthelsetenesta (helseføretaket) som kan iverksette spesialisthelseteneste heime t.d. i form av eit behandlingshjelpemiddeltiltak etter gjennomført diagnostikk av pasient. Vediverksetting av Behandlingshjelpemiddeltiltaket er det avdelinga som er ansvarleg for den medisinske  behandlinga av pasienten, avdelinga som skriv søknaden om behandlingshjelpemiddel, som er ansvarleg for å spesifisere kva utstyr og artiklar tiltaket skal omfatte, og …

Medisinsk heimebehandling spesialisthelseteneste heime behandlingshjelpemiddel Les mer »

Fraktrefusjon ved transport av legemidlar

Det er eit skilje mellom refusjonane Legemiddelverket er ansvarleg for (Blå-reseptordninga) og det Helseføretaka er ansvarleg for (H-respt-ordninga) Legemiddeldefinisjon Retningslinjer for fraktrefusjon 2019 Fraktrefusjonsordninga gjeld sending av legemiddel til pasientar som har lang veg til næraste apotek eller er for sjuke til å reise til apotek. Det er Statenslegemiddelverk som administrerer regelverket. Frå 01.01.2017 gjeld …

Fraktrefusjon ved transport av legemidlar Les mer »

Forstøverapparat, div. forbruksmateriell

Artikkel nummer Utstyr Type/str Forpakkning utlevering Nød 12445 Kateter O2 nase str. 7 Barn 1,2 m 129 0165 Innospire GO(bærbart/reiseforstøvarapparat) Nød 0238 NebulAir Plus(stasjonært Forstøverapparat 129 0165 Forstøvarbeger/Medisinbeger RF7-plus 50 stk pr pk 129 0166 Slange NebulAir plus 2 m 25 stk pr pk 1290167 Filter NebulAit pluss (Inntak) 50 stk pr pk 129 0168 …

Forstøverapparat, div. forbruksmateriell Les mer »

Oppfølging og drift av medisinske heimebehandlingstiltak

Når eit medisinsk heimebehandlingstiltak er sett i verk, kjem ein over i ein driftsperiode der pasientane, eventuelt via pårørande eller primærhelsetenesta, må ta meir ansvar for sin eigen situasjon.  Dette gjeld m.a. : Bestilling av nødvendig medisinsk forbruksmateriell. kontakte MEDHB/MTA ved tekniske problem. Kontakte MEDHB eller klinisk avdeling ved spørsmål om bruk av utstyr. Føresetnad for at pasienten skal …

Oppfølging og drift av medisinske heimebehandlingstiltak Les mer »