Inhalasjonsapparat

Artikkel nummer Utstyr Str/Type Forpakkning TypiskUtleveringsmengde Nød 12397 Forstøverbeger SideStream Plus m/munnstykke m/utluftning 1 1 Nød 12018 Inhalator Luftslange CR 60 (slange til Innospire Deluxe og PortaNeb) 1 1 Nød 12399 Filterholder til Sidestream Plus 10 stk pr krt 1 1 Nød 12400 Filterelement til Ventstream 50stk pr krt 1 1  1290087 Filter InnoSpire Deluxe …

Inhalasjonsapparat Les mer »

Oksygenkonsentrator, generelt forbruksmateriell

Artikkelnummer Utstyr Type/størelse Forpakning Nød 129 0160 Oksygen tilførselsslange – Bærbart/Impuls 15,2 m 1 stk Nød 129 0159 Oksygen tilførselsslange – bærbart/Impuls 7,6 m 1 stk Nød  129443 Nasebriller  Nød 12441 Swivel-mellomstykke,koblingsadapter svingbar– Bærbart/Impuls 25 stk pr krt Nød 12443 Kateter O2 nase, enkel voksen str 4 2,1 m 50 stk pr krt Nød 14440 …

Oksygenkonsentrator, generelt forbruksmateriell Les mer »

Telemedisin

Telemedisin omfattar alle tiltak knyta til medisinsk oppfølging av pasientar på avstand.  Dette kan vere i form av tradisjonell videokonferanse……. ……… eller i form av innhenting av fysiologiske parametrar eller eigenevaluering frå pasienten når pasienten er i behandling utanfor sjukehuset: Telemedisinske plattformar Døme på telemedisinske bruksområde

Gjeldande innkjøpsavtalar innan området medisinsk heimebehandling

Innan medisinsk heimebehandling gjer ein hovudsakleg bruk av nasjonale rammeavtaler, men og enkelte regionale avtaler. Samla oversikt over avtalar for kjøp av behandlingshjelpemidler Avtalene er oppretta etter gjennomførte anskaffingssprosessar i regi av Sykehusinnkjøp. Følgjande områder er dekka av avtaler Apnoeskinne Dialyse og dialysevæske Ernæring, Gastrostomi, Enfit-sprøyter Inhalasjonsutstyr Inkontinensbehandling, Elektrostimulator og Biofeedback Insulinutstyr, Diasend Lymfødem,. kompresjonsplagg …

Gjeldande innkjøpsavtalar innan området medisinsk heimebehandling Les mer »