Iverksetting av medisinsk heimebehandling

Hovudpunkt: Skriving av spesifisert søknad om behandlingshjelpemiddel, basert på diagnose (ICD10-kodet) Handsaming av søknad (Medisinsk heimebehandling – MEDHB),  iverksetting av godkjente søknadar : Knyte eventuelt medisinsk teknisk utstyr til pasient (MTA) Organisering av sending, og utlevering av utstyr og forbruksmateriell (Forsyningsavdelinga/MEDHB) Opplæringsansvarleg : rekvirerande eining Referanse til EK-handboka: “Informasjon om utlån av behandlingshjelpemiddel “ “Rekvirering …

Iverksetting av medisinsk heimebehandling Les mer »

Medisinsk heimebehandling spesialisthelseteneste heime behandlingshjelpemiddel

Det er spesialisthelsetenesta (helseføretaket) som kan iverksette spesialisthelseteneste heime t.d. i form av eit behandlingshjelpemiddeltiltak etter gjennomført diagnostikk av pasient. Vediverksetting av Behandlingshjelpemiddeltiltaket er det avdelinga som er ansvarleg for den medisinske  behandlinga av pasienten, avdelinga som skriv søknaden om behandlingshjelpemiddel, som er ansvarleg for å spesifisere kva utstyr og artiklar tiltaket skal omfatte, og …

Medisinsk heimebehandling spesialisthelseteneste heime behandlingshjelpemiddel Les mer »