Kirurgiskavdeling

Referanse EK-handboka

Behandlingshjelpemiddel

  • Ernæringspumpe
  • Tubigrip og silikongelplater. (HUS rekvirerar)

Forbruksmateriell brukt ved:

  • gastrostomi
  • intravenøs og parenteral ernæring
  • nasogastrisk sonde
  • PEG
  • sondeernæring