Lymfeødem

  • Lymfødem skuldast redusert transportkapasitet i lymfesystemet. Det medfører at lymfevæske vil sive ut i vevet og gi hevelse.
  • Vi skil mellom lipo, primært (arv) og sekundært (på grunn av underliggende sjukdom) lymfødem.
  • Lymfødem er en varig tilstand, og det finst ingen helbredande behandling.
  • Hovedbehandlinga er massasje utført av fysioterapeuter med spesialutdannelse, bruk av elastiske bandasjer og strømper, nøye hudpleie og antibiotika ved oppblussing av hudinfeksjoner.