Medisinsk avdeling

EK-handboka

Behandlingshjelpemiddel

 • Antikoagulasjonsmålingsapparat
 • Blodtrykksapparat og stetoskop. Vert brukt av dialysepasientar for å måle blodtrykk.
 • CGM (kontinuerleg vevsglukose-målar)
 • Inhalasjonsapparat – Lommespirometer
 • Insulinpumper
 • Oksygenutstyr
 • Pleuradren (drenasje)

Forbruksmateriell

 • antibiotikabehandling (kreft pol/kreft avd)
 • epiduralkateter (kreft pol/kreft avd)
 • sprøytepumpe, herunder smertepumpe (kreft pol/kreft avd)
 • sentralt venekateter(SVK)/Hickmans kateter/Midline/inneliggende kanyle (kreft pol/kreft avd)
 • subkutan behandling (kreft pol/kreft avd)