CPAP (kontinuerlig positivt luftvegstrykk)

EK-handboka

Dette er eit apparat som brukast for å eliminere snorking og forebygge søvnapnòe . Det kan og brukast for personar med enkle luftvegsproblem som td slimløysing, samt meir alvorelege lidelsar som gradvis svekkar pustemuskulaturen . Apparatet bles luft igjennom ein slange med ein trykkregulator som er kobla til ei nase- eller heilmaske som er tilpassa pasienten. Innstillingane på apparatet blir gjort av fagpersonar etter den enkelte sitt behov.