Insulinpumpe Tandem t:slim X2

kr0.00

Erstatningspumpe for Animas Vibe.

Varenummer: T34iii-2 Kategori:

Insulinpumpa har eit oppladbart Litium-batteri, som skal kunne funger i 4 – 7 dagar etter full opplading.  Det som påverkar batteritida ut over normal pumpedrift, er kor ofte ein gjer bruk av displayet (menyane) på pumpa, kor lenge displayet står på kvar gong (“display-tid”), og frekvens når det gjeld påminningar, varslar og alarmar.

  • Blir levert med :Reservoar og verktøy for å ta dette ut, bæresystem, straumadapter vanleg og til bil, lokk til adapterplugg, skjermbeskyttelse, USB kabel
  • Infusjonssett: t:lock finst i ulike lengdar på slangane , storleik og vinkel på nål
  • Reservoar for insulin som settast inn i pumpa

 

  • Sendar: CGM Dexcom G5 ,varer i 3 – 6 mnd
  • Sensor: Dexcom G 5/G4  varer i 7 dg, 4 stk i pakken

Basal-IQ

For å kunne gjere bruk av den nyare funksjonaliteten Basal-IQ på Tandem Insulinpumpe, må pumpa oppgraderast med ny programvare, og ein må gå over frå Dexcom G4/G5-sender og sensor til Dexcom G6 sender og sensor – kalibreringsfri sensor.  Dexcom har elles også varsla at G4/G5-system går ut av produksjon i slutten av 2020.

Opplæringsopplegg for Basal-IQ, oppsett og bruk

Video om sjølve oppgraderinga foro gjere Basal-IQ-funksjonalitet tilgjengeleg

Helseføretaket skaffar nødvendig kode for å kunne gjennomføre programvareoppgraderinga.

Helseføretaket tek kontakt med alle brukarar av Tandem insulinpumpe for å gjere avtale om overgang til bruk av Tandem insulinpumpe  med Dexcom G6 og bruk av Basal-IQ-funksjonen.

  • Sendar: CGM Dexcom G6 ,varer i minimum 3 mnd, og skal først skiftast når sender meldar frå om at det er tid for skifte
  • Sensor: Dexcom G 6  varer i 10 dg, 3 stk i pakken

Lagring av måledata

For sentral lagring av blodsukker- og vevsglukosemålingar frå insulinpumpa, og høve til utveksling av data med helseføretaket, sjå Oppkopling til Diasend personal (s 5 – 8, samt  side 17)-

– Om diasend.

 

Du liker kanskje også…