Ernæringspumpe

Det skal berre brukast modellspsifikke infusjonssett samen med pumpa.

Pumpe er laga for parenteralernæring og antibiotikabehandling i heimemiljø.

Skal ikkje brukast insulininfusjon eller kritisk livreddande legemidlar.

Viser det ene resultatet