Oksygen, gassflasker

Ein ønskjer å gå bort frå distribusjon av oksygenflasker då dette leveringsmessig er ein sårbar løysing for pasientane.

Oksygenkonsentratorar er vurdert som ei betre løysing då brukarane kan styre sin eigen oksygenproduksjon.

Ein konsentrator kan også kompletterast med kompressorløysing slik at brukaren kan fylle signe eigne flasker (“home fill” løysing). Dette gjer at brukaren har ein reserveløysing dersom straumen skulle gå, og at brukaren er fri til å bevege seg rundt – sjølv om oksygenkonsetratoren ikkje er mobil.

Det finst elles også mobile mindre oksygenkonsentratorar med batteridrift, og høve til tilkopling i straumuttak i bil.

Viser alle 2 resultater