Oksygenkonsentratorer, transportabele

Transportable oksygenkonsentratorar finst i ulike vektklassar, og ulike flow-klassar. Berre ein av dei kan levere kontinuerleg flow, dei andre berre pulsa.

Skal pulsa oksygentilførsel fungere, må pasienten kunne trigge pulsinga, ha høve til å puste inn med tilstrekkele kraft til å kunne aktivere ein oksygenpuls. Det må skapast eit lite undertrykk i oksygenslangen for at ein oksygenpuls skal kunne bli gjeven.

Elles skil modellane seg frå kvarandre ved at det er noko ulik batterikapasitet på dei ulike modellane. Ein modell kan ein enkelt skifte batteri på undervegs.

Viser alle 3 resultater