Laerdal sug (LSU)

Laerdal Suction Unit (LSU) er eit bærbart, elektrisk drive, medisinsk sugeeining meint for felt- og transportbruk. Det kan brukast intermitterende for å fjerne sekreter, blod eller oppkast frå luftvegene, slik at det blir gitt rom for ventilasjon.

Ein brukar Høgre vakuumnivå orofaryngeal suging, og lågare vakuumnivåer
for trakeal suging samt suging av barn og spedbarn.

Viser alle 3 resultater