Rettleiing i val av oksygenkonsentrator

Sykehusinnkjøp har på vegne av Helseføretaka gjennomført anbodsrunde og etablert rammeavtale for kjøp av følgjande oksygenkonsentratorar :

Deltilbud 1: Stasjonære konsentratorar, opp til 5 liter oksygen pr minutt (LPM)

Produkt: Everflo Q

Leverandør: Philips Norge AS, SRC

Innstillingar: 0,5-5 liter (LPM), trinnlaus regulering og markering for halve literar.

Tiltenkt pasientgruppe: – Standardmaskin som dekker dei fleste behov – Pasientar som treng 1-5 LPM

Deltilbud 2: Stasjonær konsentrator, lav flow

Produkt: Kröber O2

Leverandør: Meditek medisinsk utstyr AS

Innstillingar: 0,1-6 liter (LPM) – 0,1L intervall opp til 2L, og 0,2L intervall fra 2-4L.

Tiltenkt pasientgruppe: – Barn – Vaksne som treng lav flow, eller nøyaktig innstilt flow under 1L,

Deltilbud 3: Stasjonær konsentrator, 8/LPM eller meir

Produkt: Platinum 9

Leverandør: Invacare

Innstillingar: 1 – 9 liter LPM.

Tiltenkt pasientgruppe: Standardmaskin som dekker dei fleste behov – pasientar som treng 1-9 LPM

Tidlegare rammeavtale – produkt vi framleis har i drift (- gjerne saman med kompressorløysing “home fill”-anlegg)

Produkt : PerfectO2

Leverandør: Invacare

Innstillingar: 0,5 – 5 liter LPM.

Tiltenkt pasientgruppe: Standardmaskin som dekker dei fleste behov – pasientar som treng 1-5 LPM

Bruk av PerfectO2-konsentratoren