Sjukepleiefagleg inndeling

 1. Kommunikasjon/sansar : Taleventil/taleprotesar for tracheostomerte
 2. Kunnskap/utvikling/psyke : Lysterapi/lysbehandling
 3. Respirasjon, sirkulasjon, blodsukker/diabetes, nyrefunksjon, hjarterytme/Pulsmåling:
 4. Ernæring
 5. Eliminasjon, Abdomen : Inkontinensbehandling, Elektrostimulator, Biofeedback
 6. Hud, vev, sår : Silikongelplater, tubigripp
 7. Aktivitet, funksjonalitet : Frejkaspute, men hjepemiddelsentralen sine tenestter er meir omfattande.
 8. Smerte, søvn, kvile, velvære
 9. Sosial/planlegging av utskriving :  Praktisk tilrettelegging i heimen
 10. Anna, legedelegering :Stønad Helfo?
 11. Kjønnsdysfori/Transseksualisme