Smittevern, hygiene, desinfeksjon og sterilisering

I samband med Covid-19-pandemien har smittevern, hygiene, og desinfeksjon fått eit sterkare fokus i media og allmenta.  Men ein opplever at det er noko varierande kunnskap om omgrepa som er i bruk, kva som er rett desinfeksjonsmidel å bruke i ulike samanhengar, og kvifor tilrådingane er som dei er. Nokre forklaringar av brukte omgrep Hygiene … Fortsett å lese Smittevern, hygiene, desinfeksjon og sterilisering