Ernæring

Fagansvareleg avdeling : Kirurgisk avdeling v/stomisjukepleiar

– Enteral ernæring som blir gitt via nasogastrisk sonde, perkutan gastrostomi (PEG) og gastrostomiport/sonde

Parenteral ernæring/intravenøs behandling som gis via ulike typer sentrale og perifere venekateter og veneporter

Enteral:

Parenteral: