10) Anna legedelegering

Dersom pasienten har trong for eigne søknadar om dekning av forbruksmateriell utover det Behandlingshjelpemiddelordninga omfattar, skal lege søka om stønad via Helfo.