Kontakt oss

kontaktoss@medhb.no

Dialog med oss

Denne sida skal ikkje brukast til dialog om medisinske problemstillingar, dette kan berre gjerast i direkte dialog mellom behandlingsansvarleg lege og pasient.

Dialogen via denne sida skal berre omfatte spørsmål/svar knyta til varer eller om konkret utstyr/varer.

Er det ønskje om samtale knytt til ditt utstyr og forbruksmateriell, ber vi om at du ringer oss i kontortida mellom kl 09:00 og kl 14:00 : Ordretelefon : Tlf.nr.: 948 05 344