7) Aktivitet Funksjonalitet

Frejkas pute

EK-handboka

Medfødd hofteleddsdysplasi betyr at hofteskåla er flatare enn normalt. Legghovudet på lårbeinet får mindre støtte og sjølve leddet blir ustabilt. Dette kan føre til at leddhovudet glir ut av leddskåla (hofteleddsluksasjon), og hofta dermed er ute av ledd. Ei flat hofteskål antar ein også disponerer for tidleg utvikling av slitasjegikt i hofteleddet.

Frejkas pute ser ut som ei stiv bleie med selar. Puta blir lagt mellom knea til barnet utanpå bleia og ei tynn sparkebukse / drakt. Puta held hofta bøygd og beina sprikar. I denne stillinga vil leddhovudet liggje stabilt i leddskåla, og leddskåla blir som oftast normal i løpet av tre til fire månader.

Det er viktig med nøyaktige mål ved bestilling av Frejkas pute

Putebehandling blir vanlegvis gitt tre månader, litt kortare for barn som først starter behandling ved seks vekers alder.

Barn som får starta behandling først ved 2-3 månaders alder blir vanlegvis behandla med ei plastskinne (hofteleddsorthose).

Nokre få barn må opererast, vanlegvis fordi leddhovudet i hofteleddet har blitt liggande utanfor leddskåla.

Andre produkt blir ikkje dekka av behandlingshjelpemiddelordninga.

Aktuelle produkt:

ArtikkelnummerVarenamnStr/TypeForpakningNormal leveringsmengde
Frejkaspute
Frejkasputetrekk