INR, utstyr til måling av blodet si koagulasjonsevne

Internasjonalt Normalisert Ratio er ein normalisert verdi for protrombintiden. Det er blodet si koagulasjonstid (størkningstid), forkortast ofte som PT-INR eller berre INR, og er normalisert etter WHO sin standardprøve. Jo høgre INR, desto lengre tid brukar blodet på å koagulere.

Målingar av INR er viktige ved behandling av blodpropp, der ein brukar antikoaguleringsmiddel for å løyse dem opp. Samtidig må behandlinga balanserast mot risiko for større blødningar som blir vanskelegare å stoppe.

Aktuelle produkt: