Undervisningsvideoar

Oksygenkonsetrator m/tilhøyr

Oksygenkonsentrator, PerfectO2

Opplæring i bruk av Oksygenkonsentrator PerfectO2, slik den blir gjennomført ved Medisinsk poliklinikk.

– Klargjering av utstyr for bruk

– Vedlikehald, reingjering av filter

Oksygenkonsentrator, PerfectO2 m/flaskefylleløysing

– Bruk av kompressor samtidig med flaskefylling

-Tryggleiksreglar

Bruk av oksygenslange,kateter og eigenfylte oksygenflasker

– Slange, og katetertypar og lengde

– Flasker med og utan spareventil

Oksygenkonsentrator Inogen ONE G3

– Knappologi

– Brukartips

Inhalasjonsapparat

Inhalator, Nebulair

– Bruk av utstyret

– forbruksmateriel og reinhald

Videosamtalar via Norsk Helsenett

Korleis kople seg som vert i ein videosamtale

– Bruk av Norsk Helsenett sin videosamtaleløysingar via MEDHB.NO

– Virtuelle møterom

– Informasjon om tenesta, og korleis det fungerar, og kva nettlesarar som kan brukast.

Korleis ein kan delta i ein videosamtale – som deltakar

– Bruk av Norsk Helsenett sin videosamtaleløysingar via MEDHB.NO

– Informasjon om tenesta, og korleis det fungerer, og kva nettlesarar som kan brukast.

– Relevant for pasientar/pårørande/eksternt helsepersonell.