Infusjonsbehandling, infusjonspumper

Infusjonsbehandling blir bl.a. brukt innan slike behandlingsområde :