Kommunikasjon / sansar

Taleventil og taleprotesar

Vedtaksgrunnlag frå HOD

Taleventilar og taleproteser for tracheostomerte er dekka av ordninga for behandlingshjelpemidlar.  Dette er ein type varer det går svært lite av, så dette ligg ikkje inne som lagervare.  Ved behov for slikt utstyr må ein difor pårekne 3 – 5 dagars leveringstid frå leverandør.

Det finst ulike fabrikat i marknaden, med ulike mål for tilkopling til tracheostomi.  Nødvendig målsetting må ligge føre før ein kan bestille utstyret.

Aktuelle varer:

Artikkel nummerVarenamnStr/TypeForpakningArtikkelnummer
– Ikkje lagervare –Taleventilstk1 stk
– Ikkje lagervare –Taleprotesestk1 stk