Insulinpumpe Medtronic Minimed 670G

kr0.00

Leverandør : Medtronic

Varenummer: 10948 (Lev.nr.: BNNO6700000000) Kategori:

Brukarmanual

  • Tilbyr tilpassning av behandling slik at pasient og diabetesteam kan velge frå eit aukande nivå av automatisering som best passr behandlingsbehovet
  • Inkluderar “Smart Guard” automodus (kan tilføre variable dosar 24 t i døgnet tilpassa kvar enkelt pasient)

Pumpa brukar Alkaliske batteri, type AA.

Pumpa blir levert med :

  • Guardian Link 3 (GL3/G3)CGM-løysing med tilhøyrande sensorar.
  • Countur Next Link 2.4 blodsukkermålar og trådlaus fjernkontroll, for kalibrering av CGM-sensorar og styring av bolus.
  • Tilpassa infusjonssett/nål, og appliseringsverkty for setta

Sender: Guardian Link 3 , oppladbar varer minst 1 år

Sensor: Guardian 3 , varer i 7 dg, 5 stk i pakken

Infusjonsett: Quik-set Paradigm 110 og 60 cm slange med 9 og 6 mm nål

Silhouette Paradigm 110 og 60 cm slange med 17 mm nål samt 60 cm slange med 13 mm nål

Reservoar: 1,8 og 3,0 ml

 

For sentral lagring av blodsukkermålingar frå Contur Next link 2.4, og høve til utveksling av data med helseføretaket, sjå Oppkopling til Diasend personal (s 5 – 8, samt  side 13)

– Om diasend.

Merk: Medtronic insulinpumper har ikkje støtte for bruk av Diasend.  Medtronic gjer bruk av eige proprietært programvaresystem : Medtronic Carelink system, som er ei tilsvarande løysing til Diasend, men som ikkje kan levere data til Diasend. 

Det pågår no arbeid med klargjering med siktemål å få i drift Carelink System og Diasend i Helse Vest. Dette omfattar gjennomføring av ROS-analyse, og etablering av databehandlaravtale.

Du liker kanskje også…