Avslutte heimebehandling, retur av utstyr og forbruksmateriell som ikkje lengre er i bruk

Alt utstyr utlevert frå MEDHB blir lånt ut til brukarane, og skal leverast tilbake når det ikkje lengre er i bruk.

Ta kontakt med vår ordretelefon (57 83 15 39) eller send oss ein mail for å gjere avtale om henting/innlevering. (kontaktoss@medhb.no)

Brukt utstyr blir reingjort og desinfisert og klargjort til neste pasient.